KATEGORİ

Nakliye

Taşınma Yardımı Nedir?

Kira ve taşınma yardımı kentsel dönüşün projesi ile beraber gündeme gelen, kiracılara yapılan yardım çeşididir.

Buradaki amaç;

Maddi durumu olmayan ancak kentsel dönüşümden yararlanmak adına evinden çıkmak zorunda kalan kiracıların zor durumda kalmamasını ve mağdur olmamasını sağlayabilmektir. Bu yüzden kiracıların kira ve taşınma masraflarını devlet karşılamaktadır.

Taşınma Yardımına Nasıl Başvurulmalı?


Bunun için Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne dilekçe vermeniz ve ilgili belgeleri sunmanız gerekir.

Konut kiracıları kadar iş yeri kiracıları da başvuruda bulunabilir. Bunun için gerekli olan belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Konut kiracıları için gereken belgeler;

·         Kurumdan alınması gereken başvuru formu

·         Nüfus cüzdanının aslı ile fotokopisi

·         Riskli bir yapıda olduğunu göstermekte olan adrese dayalı nüfus kayıt örneğinin aslı ya da kiracının adına kayıtlı olan; açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösteren son 3 aya ait doğalgaz, elektrik ya da su faturalarından birinin aslı

·         Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı yeni adrese dayalı nüfus kayıt örneğinin aslı

·         Riskli yapı belirtme yazısının fotokopisi

·         Kamu bankalarından birinde açılmış durumda olan vadesiz hesaba ait cüzdanın fotokopisi

Konut kiracıları bu belgeleri temin ederek gerekli başvuruyu yapabilir.

İş yeri kiracıları için gereken belgeler;

·         Kurumdan alınması gereken başvuru formu

·         Nüfus cüzdanının aslı ile fotokopisi

·         Riskli bina adresine bağlı vergi levhası

·         Yeni taşınılan adrese bağlı vergi levhası

·         Riskli yapı belirtme yazısının fotokopisi

·         Kamu bankalarından birinde açılmış durumda olan vadesiz hesaba ait cüzdanın fotokopisi

İş yeri kiracıları da bu belgeleri temin ederek başvuruyu gerçekleştirebilir.

Taşınma Yardımından Kimler Faydalanabilir?


Ülkemizde özellikle de 2012 tarihinden bu yana geniş çaplı kentsel dönüşüm süreci başlamıştır. Dönüşümün temel amacı; doğal afet riski bulunan alanlarda ayrıca bu alanların dışında kalmakta olan riskli yapıların olduğu yerlerde güvenli ve sağlıklı hayat şartları yaratmaktır.

Kentsel dönüşümün bir parçası olarak devlet vatandaşların güvenliğini tehlikeye atmakta olan her tür durumu iyileştirme çabasındadır. Bu yüzden de düzeltme ve yenileme çalışmaları yapılır.

Kentsel dönüşüme tabi olan bir konut ya da iş yerinde kiracıların mağdur olmaması adına kendilerine uygun şartlar oluştuğunda kira yardımı ile birlikte taşınma yardımı da verilebilir.

·         Bu yardımdan yararlanmak adına kiracıların 6306 sayılı kanun çerçevesinde, anlaşmayla tahliye edilmiş olması gerekir.

Taşınma Yardım Ücreti Ne Kadardır?


6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliğinde belirlenmekte olan usul ve esaslara bağlı olarak;

2016 yılı için defaten yapılan taşınma yardımı;

·         İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde yaşamakta olan kiracılar için 1.590 ₺’dir.

·         Antalya, Bursa, Konta, Adana illerinde yaşamakta olan kiracılar için 1.500 ₺’dir.

·         Diğer illerde ile bağlı olarak 1.380 ₺ ile 990 ₺ arasında değişir.

Durumunuz iyi değilse ve kentsel dönüşüm sebebiyle konutunuzdan taşınmak durumunda kalıyorsanız bu başvuruyu yapabilir ve devletin sunduğu taşınma yardımından faydalanabilirsiniz.

 

Bu Konuya 0 Yorum Yapıldı.


Görüşlerini Bildir...