KATEGORİ

Nakliye

Multimodal ve İntermodal Taşımacılık

Taşımacılık sektörü oldukça kapsamlıdır. Taşınabilir ürünlerin dışında normal taşımacılığa dahil olmayan ağır taşımacılık hizmetleri de bulunmaktadır. Multimodal ve İntermodal Taşımacılık Nedir? Aralarındaki fark nedir? Ve hangisi daha avantajlıdır? Bilmek isterseniz aşağıdaki bilgileri inceleyiniz.

Multimodal Taşımacılık Nedir?


Yüklerin içinde yer aldığı taşıma ünitesinden aktarılmak adına, birden fazla taşıma modunun kullanılması yöntemidir. Özellikle de dökme yüklerin taşınmasında kullanılmaktadır.

Bu taşımacılıkta yükleme ve varış adresi arasında kullanılan farklı taşıma yöntemleri için tek bir taşıyıcı ile taşıma sözleşmesi yapılır. Süreçte mevcut olan birden çok taşıma modunu yalnızca bir taşıyıcı firma organize eder.

İntermodal Taşımacılık Nedir?


Yüklerin içinde yer aldığı taşıma ünitesinden aktarılmadan, sadece taşıma ünitelerinin aktarılmasıyla birden çok taşıma şeklinin bir arada kullanılmasıdır.

Bu tür taşımacılıkta; yükleme ve varış adresi arasında kullanılacak farklı taşıma yöntemleri için birden çok taşıyıcı ve taşıma sözleşmesi yapılır.

Mesela;

Dış dolum yapılan konteyner taşımaları ve Ro-ro güzergahını kullanmakta olan karayolu araçları ile gerçekleştirilen taşımalarda; taşıma ünitesinin içerisinde yer alan yüklerin, farklı bir üniteye aktarılmadan sevk edilmesi gibi…

İntermodal ve multimodal taşımacılık terimleri özüne bakılacak olursak eğer karma bir taşıma metodu içerir. Ancak yüklerin içinde bulunduğu taşıma ünitesinden aktarılmasına kadar, sözleşmelerde yer alan taşıma sorumluluklarının paylaştırılmasına kadar olan süreçte farkları vardır.

Multimodal ve İntermodal Taşımacılık Arasındaki Farklar Nelerdir?

1.      Multimodal taşımacılıkta; yükler, farklı taşıma modlarının gerektirdiği ünitelere aktarılır, intermodal taşımacılıkta ise; yükler, içinde yer alan taşıma ünitesinden aktarılmaz.

2.       Multimodal taşımacılıkta; yükleme ve varış adresi arasında kullanılan her bir taşıma modu için tek bir taşıma sözleşmesi yapılır. İntermodal taşımacılıkta ise; yükleme ve varış adresi arasında kullanılan her bir taşıma modu için birden çok taşıma sözleşmesi yapılır.

3.       Multimodal taşımacılıkta; taşıma sürecini tek bir taşıyıcı yönetmektedir. Bu taşıyıcı ayrıca süreçten sorumludur. İntermodal taşımacılıkta ise; birden çok taşımacı süreçten sorumludur.

4.       Multimodal taşımacılıkta; tüm taşıma modları arasında kombinasyon yapılır. İntermodal taşımacılıkta ise; denizyolu, karayolu ve demiryolu kombinasyonu yapılır.

Taşınacak ürünün ağırlığı kadar taşıma yönteminin çeşidi de önemlidir. Bu konuda elbette ki her zaman olduğu gibi önerimiz profesyonel yardımı almanız yönündedir.

Bu Konuya 0 Yorum Yapıldı.


Görüşlerini Bildir...