KATEGORİ

Nakliye

Antrepo Nedir?

Antrepo Nedir?


Firmalar genelde yurt dışına ürün gönderdikleri zaman ya da yurt dışından ürün aldıkları zaman belirli bir gümrük işlemleri bulunmaktadır. Bu işlemlerin gerçekleşmesi süre alır. Yurda girişinden önce ürünlerin genelde depolarda bekletilmesi gerekir. Bu depolar ise gümrük binalarına genelde yakın olarak konumlandırılır. Bu işleme “antrepo” adı verilmektedir.

Buraya yerleştirilen ürünlerin vergisi ödenmemiştir. Gereken işlemler tamamlanana dek ürünler burada koruma altında kalır. Ayrıca burada bekletilen ürünler ticari ürünler olarak geçmektedir.

Yalnızca antrepo işletmecisinin kendi eşyalarını muhafaza edebildiği özel antrepolar ayrıca herkes tarafından kullanılabilen antrepolar vardır.

Antrepo Çeşitleri Nelerdir?

Kendi içinde 6 farklı sınıfa ayrılmaktadır. Bunları A, B, C, D, E, F olarak sınıflandırabiliriz.

A TİPİ


İşletici depoda yer alan ürünlerde herhangi bir eksiklik olması halinde gümrük vergilerini ödemek ile yükümlüdür. Eşyalar ya da ürünler bu antrepolara konulursa işletmeciler kira kazancı elde eder.

B TİPİ


Kullanıcının eşyadan sorumlu olduğu antrepodur. Antrepo işleticisine sınırlı ölçüde sorumluluk verilmektedir. Gümrük idaresi eğer izin verirse B tipi antrepodaki ürün gümrüğe sunulmamaktadır.

C TİPİ


Özel antrepolardır. İşleticisi ve kullanıcısı aynıdır. Buraya yerleştirilen eşyaların eşya listesinde belirtilmekte olan eşyalar dışında olmaması gerekir.

D TİPİ


İşletici ile kullanıcı aynı kişilerdir. Burada yer alan ürünlerin gümrüğe sunulmasına gerek kalmadan işlem yapabilme olanağı bulunur. Eşya listesi dışında bu antrepoya ürün yerleştirilebilir. Fakat gümrük genel müdürlüğünden mutlaka izin alınması gerekir.

E TİPİ


İşletici ve kullanıcı aynı kişilerdir. Depolama yeri olmaksızın da işlem yapılabilir. Burada antrepo stok defteri tutulur.

F TİPİ


Gümrük idareleri tarafından işletilir. Genel antrepolar olarak geçmektedir. Geçici depolama alanları F tipi antrepo olarak kullanılır.

Depo ile Antrepo Arasında Ne Gibi Farklar Vardır?

Antrepolarda eşyalarla alakalı vakit sınırlaması bulunmamaktadır. Geçici depolamalarda ise eşyaların belirli bir süresi bulunmaktadır.

Mesela;

Deniz yolu ile gelen eşyalar geçici depolarda 45 gün kadar tutulabilir. Diğer ulaşım yollarıyla gelen ürünler en fazla 20 gün depolarda tutulabilir. Antrepoya alınan ürünlerin belli bir gümrükleme işleminden geçirilmesi gerekir. Geçici depolarda tutulan ürünler gümrük işlemleri düzenlenene kadar bekletilmesi gerekir. Antrepolardaki ürünlere elleçleme işlemi uygulanır, depolarda tutulan eşyalara ise bu uygulama sınırlı ölçüde yapılır.

Antrepo İşleticisi Olmak İçin Hangi Koşullar Gerekir?

·        


Herhangi bir ceza almamış olmalıdır.

·         Gümrük müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunması gerekir.

Ayrıca birtakım belgelerin eksiksiz olması gerekir. Bu belgeler;

·         Adli sicil belgesi

·         Tam adres

·         Kira kontratı ya da tapu senedi

·         Ticaret sicil gazetesi

·         İmza sirküleri

·         Resmi kuruluştan alınmış olan kroki

·         İş yeri açma ve çalışma ruhsatı

·         Yangın söndürme ve ışıklandırma sistemiyle alakalı tedbirler alındığına dair bir belge

·         Vergi mükellefiyet belgesi

·         Taahhütname belgeleridir.

Antrepo İşleticisinin Sorumlulukları Nelerdir?

Eşyaları güvenli bir şekilde muhafaza etmek zorundadır. Deniz hava ya da iç gümrük idarelerine bitişik bir konumda depo bulunması gerekir. Eşyaların giriş çıkışlarında sorun yaşanmaması için belirli bir açık ve kapalı alan yer alacak şekilde dizayn edilmesi gerekir. Yangın söndürme ve aydınlatma tesisatını uygun şekilde yapmalı ayrıca denetleyerek kontrol sağlamalıdır. Eşyaların yüklenmesi ve indirilmesi adına teknik donanımı önceden hazırlamalıdır. Depoda çalışacak olan memurun çalışma yerini önceden ayarlamalıdır.

İşletici tüm bu sıralanan uygulamaları gerçekleştirmek ve devamlılığının gelmesini kontrol etmek durumundadır.

Bu Konuya 0 Yorum Yapıldı.


Görüşlerini Bildir...