KATEGORİ

Enerji Sistemleri

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Dünyada en büyük sorunlardan biri enerji ihtiyacıdır. Bu durum yenilebilir enerji kaynakları ve temiz enerji kaynakları ile çözülebilir. Üstelik çevreye herhangi bir zarar vermeden… Şu anda dünyada kullanılan en büyük enerji kaynaklarını fosil yakıtlar oluşturmaktadır. Yani yenilenemez enerji kaynakları üzülerek belirtmek isteriz ki çok daha yoğun kullanılmaktadır. Dünyada hala yenilenebilir enerji kaynakları için önem gösterilmediği için su, hava ve çevre kirliliği olmak üzere daha birçok enerji ihtiyacı da ortaya çıkmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

1.       GÜNEŞ ENERJİSİ


Dünyaya gelen güneş ışınlarının güneş panelleri ile ısı ve elektriğe dönüştürülmesi sonucunda oluşmaktadır. Doğal enerji kaynakları arasında gelir. Çevreye zarar vermez. Önceleri maliyet açısından yüksekti ancak şu anda maliyet konusunda daha düşüktür. Ülkemizde ve dünyada kullanım alanları fazladır. Her geçen gün de kullanım alanı artmaktadır.

2.       RÜZGAR ENERJİSİ


Güneş ışınlarının dünyaya geliş açısındaki farklıklar sebebi ile oluşan basınç ve dünyanın dönüşü ile açığa çıkan rüzgarlar sayesinde elde edilmektedir. Yoğun rüzgar olan yerlere rüzgar türbini kurulur. Bu şekilde rüzgar enerjisi elde edilir. Teknolojik gelişmeler ile rüzgarın bile tahmin edilir olması rüzgar enerjisinin daha etkili kullanılmasına yardımcı olur. Rüzgar türbinleri; mikro, küçük tip, yatay eksenli, düşey eksenli, eğik eksenli olarak çeşitlendirilebilmektedir.

3.       HİDROLİK (HİDROELEKTRİK) ENERJİSİ


Suyun akış gücü kullanılarak elde edilir. Sera gazı salınımı yapmadığı için dünyaya zararı yoktur. Suyun akışının yarattığı kinetik enerjinin kanallar ile türbinlere iletilmesiyle üretilmektedir. Yüksekliğin ve su akış hızının fazla olduğu yerlerde üretimi yapılması avantajlı olacaktır.

4.       JEOTERMAL ENERJİSİ


Jeotermal kaynaklarının olduğu yerlerde direk ya da dolaylı yollarla elde edilmektedir. Isıtma, soğutma, mineral ve elektrik üretimi gibi birçok amaçlara hizmet etmektedir. Ayrıca kaplıcalar ile turizm sektörüne de yardımcı olduğunu belirtebiliriz. Ülkemizde ise temiz enerji kaynaklar arasındaki rolü önemlidir.

5.       BİYOKÜTLE ENERJİSİ


Her tür organik atıktan, yosunlardan, bitkilerden ve alglerden elde edilen enerjidir. En bilinen biyokütle enerjisi örneği; bitkilerin yakınması veya hayvan atıklarının enerji için kullanılmasıdır. Biyoetanol, piroliz ürünleri, mikrobiyal yakıt hücreleri, biyodizel ve biyogaz biyokütle enerjisi ile geliştirilmekte olan alternatif enerji kaynakları arasında gelmektedir.

6.       HİDROJEN ENERJİSİ


Doğada bileşik halinde bulunmakta olan hidrojen gazının işlenmesi ve dönüştürülmesi ile oluşmaktadır. Doğal enerji kaynağı değildir. Ancak buna rağmen sürdürülebilir ve alternatif enerji kaynakları arasında gelmektedir. Karbon içermez. Fosil atıkların işlenmesinde meydana gelen zararlı gaz salınımı gibi tehlike de oluşturmaz. Petrol yakıtlarına göre daha verimlidir. Temiz enerji kaynakları arasında gelir. Gelecekte ise hidrojen ile çalışmakta olan otomobiller için yakıt olma niteliği taşımaktadır.

7.       DALGA ENERJİSİ


Denizde oluşan dalgalanma hareketlerinden ve dalgalanma oluşturduğu basınçtan elde edilir. Dalga jeneratörleri ile doğal ve sürdürülebilir enerji üremini sağlar. Hem çevreye hem de doğaya zararı yoktur. Yenilebilir enerji kaynakları arasında en az kullanılır durumda olanıdır. Ancak dünyanın %70’inin su olduğu göz önünde bulundurulursa enerji ihtiyacının çoğunu karşılayabilmektedir.

8.       GELGİT (MEDCEZİR) ENERJİSİ


Kısaca ayın çekim gücü ile denizlerdeki dalgalanma hareketidir. Gelgit olayı; ay, güneş ve dünyanın çekim gücü ile merkez kaç kuvvetleri arasındaki etkileşim sonucunda oluşur. Denizlerdeki dalgalanmalar yüksek seviyeye ulaşır. Bu dalgalar ile gelgit enerjisi oluşmaktadır. Denizlerden elektrik üretilmesi mümkün olan enerjidir. Gelgit olayı medcezir olarak da bilinmektedir.

Bu Konuya 0 Yorum Yapıldı.


Görüşlerini Bildir...

Bizi Takip Edin