KATEGORİ

Enerji Sistemleri

Hibrit Enerji Sistemi Nedir?

Hibrit Enerji Sistemi Nedir?


Birden çok enerji kaynağı kullanılarak oluşturulan sistemlerdir. Genelde sürekli ya da kritik anlarda elektrik sağlamak adına 2 ya da daha çok enerji üretim uygulamasının kombinasyonu anlamına gelir. Tasarımında sorun olmayan iyi bir şekilde yapılmış olan hibrit sistemde yaz-kış daha istikrarlı elektrik üretimi yapılabilmektedir.

Uzmanlara göre; pil ve enerji depolama sistemlerinde maliyet ne kadar düşerse hibrit çözümlere daha sık denk geleceğiz demektir. Yine uzmanlara göre; rüzgar ya da fotovoltaik güneş teknolojilerini birleştirmekte olan veya tek sistem üzerinden kullanılmakta olan küçük hibrit elektrik sistemi birçok avantaj da sunabilmektedir.

Hibrit Enerji Sistemlerinin Yararları Nelerdir?

·        


Merkezi ve yerel olmayan depolama şekillerinin birleşimi sebebiyle akıllı ve düşük kayıp kontrolü, enerji tüketimini sağlayabilmektedir.

·         Böyle bir enerji arz şebekesinin maksat; üretim ve tüketim arasında dengenin sağlanabilmesi içindir. Bu durumu başarmak adına yenilikçi çözümler için yeni alanlar sunmakta olan, enerjinin üretilmesi, depolanması ve tüketimi ile bağlantılı olan çeşitli teknolojilerin kesintisiz entegrasyonu gerekmektedir.

·         Bu sistemlerde birbirini tamamlamakta olan en az 2 farklı şekilde enerji kaynağı oluşmaktadır. Geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kombinasyonları; şehirler, ilçeler ya da bireysel hane halkları için yenilikçi ve enerji bakımından verimli çözümler sağlamaktadır.

·         Diğer enerji kaynakları olan rüzgar ve güneş enerjisi özel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını bir araya getirmektedir. Hibrit enerji sistemleri ise %100 yenilenebilir enerji sağlamaktadır. Ayrıca ek esnekliği artırılabilmektedir. Talebi karşılamak adına ise uyum sağlayabilmektedir.

·         Hibrit enerji sistemlerindeki talep gün geçtikçe artmaktadır. Şehirler, arz ve talebi verimli şekilde yönetmek, enerji güvenliğini yükseltmek adına araçlar sunarken bu çözümlere de özel ilgi gösterilmektedir.

·         Bu sistemler tamamen otomatiktir. Aşırı üretilen enerji için en az 1 enerji işleme tesisi, ayrıca bir kontrol sistemi ve kısa vadeli enerji depolama birimi içerir. Kapalı devre sistemi nedeniyle aşırı enerji depolanmaktadır. Ayrıca tüketim de denetlenebilir.

·         Kontrollü tüketim sağlanabilmektedir. Kontrol edilebilir tüketim ağırlıklı olarak, yüksek performans değerinde olan termal depolama ile merkezi olmayan ısı pompası sistemlerine odaklanmaktadır.

Ülkemizde ve dünyada gelecekte karşımıza çok sık çıkacak bir yöntemdir.

Bu Konuya 0 Yorum Yapıldı.


Görüşlerini Bildir...