KATEGORİ

Denizcilik

S.T.C.W. Sertifikası Nedir?

S.T.C.W. Nedir?


İngilizce Standards of Training, Certifiation and Watchkeeping for seafarers kelimelerinin kısaltılmış halidir. Türkçe karşılığı; Denizcilik için, Eğitim Serfitikalandırma ve Gözetme Standartları anlamına gelmektedir.

S.T.C.W. ilk defa 1978 tarihinde kurulmuş, 1995 tarihinde ise yeniden düzenleme yapılmıştır.

Sözleşmenin amacı;

Milleti, dili, uluslararası platformu ne olursa olsun dünya genelinde gemi adamları eğitimlerini standartlaştırarak tek tip gemi adamı oluşturabilmektir.

Zorunlu Olan S.T.C.W. Sertifikaları Nelerdir?

Gemide çalışmak için 5 temel S.T.C.W. sertifikaları vardır. Gemi adamları bu sertifikayı almaya zaruridir.

Bu sertifikaları alan her gemi adamı 5 yılda bir kez idarenin ön gördüğü değerlendirme sınavına girerek geçmek ve belgelerini yenilemek zorundadır. Diğer sertifikalar ise gemi adamının yeterliliğine ayrıca gemi türüne bağlı olarak değişmektedir.

Ülkemizde Gemi adamları cüzdanlarındaki S.T.C.W. sertifikaları 21 Nisan 2017 yılı itibari ile aşağıda sıralandığı gibidir. Belge olarak adlandırılır.

5 Temel Sertifikalar

·         Temel ilkyardım eğitimi

·         Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi

·         Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi

·         Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi

·         Can kurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimi

Gemi adamı olmak isteyen herkesin yukarıda sunulan bu 5 eğitim belgeleri alması şarttır.

Diğer Sertifikalar

·         Seyir vardiyası tutma

·         Makine vardiyası tutma

·         Vhf haberleşmesi

·         Radar gözlem ve plotlama eğitimi

·         Otomatik radar plotlama aygıtlarını kullanma eğitimi

·         İlkyardım eğitimi

·         Tıbbi bakım eğitimi

·         İleri yangınla mücadele

·         Hızlı can kurtarma botu kullanma yeterliği

·         Gemi güvenlik zabiti

·         Elektronik harita gösterimi ve bilgi sistemi

·         Güvenlikle ilgili tanıtım

·         Belirlenmiş güvenlik görevleri eğitimi

·         Güvenlik farkındalık belgesi

·         Köprüüstü kaynak yönetimi

·         Makine dairesi kaynak yönetimi

·         Yüksek voltaj eğitimi

Tankerler

·         Petrol tankeri tanıtım

·         Petrol tankeri işlemleri

·         Kimyasal tanker işlemleri

·         Kimyasal tanker tanıtım

·         Sıvılaştırılmış gaz tankeri tanıtım

·         Sıvılaştırılmış gaz tankeri işlemleri

·         Petrol ve kimyasal madde tankerlerinde yük işlemleri adına temel eğitim

·         Sıvılaştırılmış gaz tankerlerinde yük işlemleri adına temel eğitim

·         Sıvılaştırılmış gaz tankerlerinde yük işlemleri adına ileri eğitim

·         Kimyasal madde tankerlerinde yük işlemleri adına ileri eğitim

·         Petrol tankerlerinde yük işlemleri adına ileri eğitim

·         Ham petrol ile yıkama eğitim

Yolcu ve Ro-Ro Gemileri

·         Ro-Ro yolcu gemileri gemi adamları

·         Ro-Ro dışındaki çalışma yeterliği

·         Yolcu gemileri gemi adamları

Diğer

·         Gemi aşçısı uygunluk belgesi

Bu belgeler gemi türüne göre değişir. Her birini gemi adamı almak zorunda değildir. Ancak yasalar gereği ön görülen eğitim belgeleri alınmadığı sürece gemide çalışmanız imkansız demektir.

Bu Konuya 0 Yorum Yapıldı.


Görüşlerini Bildir...

Bizi Takip Edin