KATEGORİ

Denizcilik

Nasıl Gemiadamı Olunur?

Gemiadamı Nedir?

Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışacak olan; tayfa, kaptan vb. kişilere verilen isimdir.

Gemiadamı Olma Koşulları Nelerdir?


Öncelikle herkes gemiadamı olamaz. Bunun için bazı koşullar bulunmaktadır. Bu koşullar aşağıda sunulduğu gibidir.

·         T.C. vatandaşı olmak, T.C. ‘inde ya da K.K.T.C. ’inde denizcilikle alakalı eğitim-öğretim görmüş olan ya da mezun olan K.K.T.C. vatandaşı olmak veya 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Özel Kuruluş ya da İş yerlerinden çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun kapsamında Türk soylu yabancı olmak,

·         Gemi adamları yönetmeliğinde belirtilmekte olan gemiadamı yeterlik dereceleri adına ön şart olan; öğrenim derecesi, yaş, deniz hizmet süresi ve buna benzer gerekleri sağlamış olmak,

·         Sağlık durumu açısından deniz hizmetine uygun olduğunu bu yönetmeliğin ilgili olan hükümlerine göre belge ile kanıtlamak,

·         5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyarıcı ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu, suçtan kaynaklı mal varlığı değeri aklama suçu, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, haksız yere ekonomik çıkar sağlamak adına kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlarla, ikinci kitap dördüncü kırım dört, beş, altı ve yedinci bölümde tanımlanmakta olan suçlardan hükümlü olmamak,

Uzak yol kaptanı ve kaptan yeterliliğine sahip olmak adına;

Son maddenin 1.fıkrasında bulunan hükümlere ek olarak, taksirli suçlar ve ertelenmiş mahkumiyet kararları hariç olmak üzere, hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile, zimmet, irtikap, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas, rüşvet gibi yüz kızartıcı ya da şeref, haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devletin sırlarını açığa vurma, terörün finansmanı suçlarından ötürü hürriyeti bağlayıcı cezayla hüküm giymemiş olmak gibi koşullar da vardır.

Bu koşullar göz önünde bulundurularak gemiadamı cüzdanı ve yeterlilik belgesi verilebilmektedir.

Gemiadamı Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Bu raporun alınması şarttır. Gemiadamı yetiştirmek adına eğitim vermekte olan okullara girmek adına da yine gemiadamı sağlık raporunu almak gerekir.

Sağlık raporu almak sanıldığı kadar zor değildir. Çok ciddi bir hastalığınız yoksa eğer gemiadamı sağlık raporu veren en yakın tıp merkezine giderek 1 gün içinde alabilirsiniz.

Gemiadamı Sağlık Raporunu Kimler Alamaz?

·         Madde bağımlılığı olanlar

·         Akıl ve ruh hastalığı olanlar

·         Aids gibi kan hastalığı olanlar

·         Sinir sistemi bozukluğu hastalığı olanlar

·         İskelet sistemi bozukluğu olanlar

·         Eksik uzuvlar

·         Uzun seyirli bulaşıcı hastalığı olanlar

·         Suyu organlarında önemli fonksiyon kayıpları olanlar alamaz.

Gözlük ya da lens kullanımı demi adamı sağlık raporu almaya engel olan bir rahatsızlık değildir.

Uzağı gözlüğüyle 20 üzerinden 16 (yani 16/20) görebilen güverte sınıfı ve 11/20 görebilen makine tayfa sınıfı gemiadamı sağlık raporu alabilir.

Gemiadamı Sağlık Raporu Ücreti Nedir?

Devlet tarafından bu konuda talep edilen herhangi bir ücret yoktur. Devlet hastanelerinde muayene için herhangi bir ücret alınmamasına karşın özel hastaneler ve yetkili tıp merkezleri 2017 tarihi itibariyle gemiadamı sağlık raporu vermek için 150-500 ₺ arası ücret talep etmektedir.

Tutar arası ciddi bir rakam olmasındaki sebep; muayenenin periyodik ve genel olmasına göre farklılık gösteriyor olmasıdır.

Periyodik ve Genel Muayene Nelerden İbarettir?

Daha öncesinde gemiadamı sağlık raporu almadıysanız yani ilk kez alacaksanız “genel muayene” gerekir. Muayene sonrası size gemiadamı sağlık yoklama belgesi verilir. Bu belgenin geçerlilik süresi 2 yıldır.

2 sene sonra belgeyi yenilemek adına yeniden muayene gerekir. Bu muayene ise “periyodik muayene” olarak geçer. Periyodik muayenesi sonrasında alınan belgenin geçerlilik süresi de yine 2 yıl kadardır.

1-Genel Muayenede Yapılan Tetkikler

·         Akciğer grafisi

·         Duyma testi (odyometri)

·         EKG

·         Hemogram

·         Lipid paneli

·         Açlık kan şekeri

·         Tam idrar tahlili

·         Üre

·         Kreatinin

·         Aids (Antiv Hiv)

·         Anti Hcv

·         HBs Ag

·         Karaciğer enzim

·         İdrarda madde bağımlılığı testi

Periyodik Muayenede Yapılan Tetkikler

·         Duyma testi (odyometri)

·         Akciğer grafisi

·         EKG

·         Hemogram

·         Lipid Paneli

·         Açlık kan şekeri

·         Tam idrar tahlili

·         Antiv Hiv (aids)

Bu tahliller sonucunda ve şartların uygun olduğu durumlarda sizler de gemiadamı olabilirsiniz.

Bu Konuya 0 Yorum Yapıldı.


Görüşlerini Bildir...

Bizi Takip Edin