KATEGORİ

Denizcilik

Gemiadamı Cüzdanı Nasıl Çıkarılır?

Gemiadayı Cüzdanı Nasıl Çıkarılır?

Öncesinde hiçbir liman başkanlığından gemiadamı cüzdanı almadıklarını ve hangi yeterlik derecesinde gemiadamı cüzdanı ya da gemiadamı yeterlik belgesini almak istediklerini beyan etmekte olan belgelerle ve aşağıda yer alan belgelerin ekli olduğu bir dilekçeyle Sicil Liman Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekir.


1.       T.C. Kimlik numarası

2.       Diploma, öğrenim belgesi ya a mezuniyet belgesinin aslı ya da kurum tarafından onaylı örneği,

3.       İkametgah

4.       3 tane fotoğraf

5.       Sağlık raporu

6.       Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı bir beyan

Bu belgelerle başvuru yapılabilir.

Aşçı ve kamarot yeterlilik için gemiadamı cüzdanı sahibi olmak isteyenler, yukarıda belirtilen belgelere, meslekleriyle alakalı eğitim veya çalışma belgelerini de eklemelidir.

Yurt dışından alınmış olan belgelerin fotokopileri ve Türkçe çevirileri noter onaylı olmak zorundadır.


Gemiadamı Cüzdanı Nasıl Yenilenir?

Mevcut gemiadamı cüzdanınızı yitirdiğinizde, yıprandığında ya da değiştirilmesi gerektiğinde yenilenmekte olan gemiadamı cüzdanları, gemiadamının kayıtlı olduğu liman başkanlığında düzenlenmektedir. Gemiadamı cüzdanı yenileme gibi durumlarda bağlı olduğunuz liman başkanlığına müracaat etmeniz gerekir.

Gemiadamı Olmaktan Vazgeçenler, Ölenler ve Belgelerini Kaybedenler

Türk Denizci Kütüğünde kaydı olan gemiadamlarından;

Gemiadamı Olmaktan Vazgeçenler;

Gemiadamı olmaktan vazgeçtiklerini herhangi bir liman başkanlığına dilekçe ile bildirmelidir. Liman başkanlığı gemiadamın bu isteğini bölge kütük defterine kaydeder ve varsa eğer gemiadamı cüzdanını alarak gemiadamı sicil dosyasına bırakır.

Ölen Gemiadamının Gemiadamı Cüzdanı ve Gemiadamı Yeterlik Belgeleri;

Gemi kaptanı, donatanı veya ailesi tarafından en yakın liman başkanlığına bırakılmalıdır. Liman başkanlığı gemiadamın öldüğünü gemiadamları liman kütük defterine kaydeder ve varsa eğer cüzdanı ile gemiadamı liman sicil dosyasına bırakır.

Gemiadamı Cüzdanını ya da Gemiadamı Yeterlik Belgesini Kaybedenler;

T.C. kimlik numarası içermekte olan bir dilekçeyle beraber kaydı olan sicil limanına başvuruda bulunur. Liman başkanlığı gemiadamın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını ve süresi dolmuşsa eğer sağlık yoklamasını yaptırır. Gemiadamı cüzdanı ya da yeterlik belgesi düzenlenmesine ve ilgili olan kişiye teslimi bu yönetmeliğin maddelerince uygulanır.

Gemiadamı Cüzdanı ya da Yeterlik Belgesi Kullanılmayacak Şekilde Eskidi ya da Yıprandıysa;

Cumhuriyet Savcılığı soruşturmaları dışında (c) bendinde belirtilmekte olan tüm işlemler yapılır, gemiadamı cüzdanı veya yeterlik belgesi yenilenir.

Yönetmeliğin 3.kısım 1.bölümünde belirtilen belgeleri kaybeden gemiadamları, kaydı bulunan sicil liman başkanlığına başvuruda bulunur, kaybedilen belgelerin yenilenmesini sağlar.

Bu Konuya 0 Yorum Yapıldı.


Görüşlerini Bildir...