KATEGORİ

Denizcilik

Gemi Acenteliği Nedir?

Gemi Acenteliği Nedir?

Deniz taşıt ve araçlarıyla yolcu ayrıca yük taşımalarında gemi sahibi, kaptan, işletici ya da kiracıyı nam ve hesabına 3.kiş ve kuruluşlara karşı menfaat ve hak tayin edilen bölge içinde korumakta ve bunun karşılığı olarak ücret almakta olan kişi ve kuruluşlardır.

Ana konusu; ticarette başkası için hareket eden, etki yaratmakta olan kişi olarak tanımlanabilir.

Gemi yöneticisi ve yük sahibi acenteye, coğrafi konuma göre yabancı ülke limanlarına yollanan gemi ve yük için, kendi çıkarlarını göz ardı etmeyen, talimatlarını almış olan, onları karlı ve iyi bir sonuca ulaştıran, kendi varlıklarının uzantısı olarak bakmaktadır.

Genel olarak; bir işin, verilen bir görevin o iş ya da görevi veren kişi ya da kuruluş adına iş yapabilme yetkisinin farklı birine ya da kuruluşa-kuruma tanınma hakkı da denilebilir.


Gemi Acentelerinin Görevleri Nelerdir?

1.       Gemi gelmeden önce boğaz trafik kontrollerine, sahil sağlık, emniyet ve gümrük teşkilatlarına, liman başkanlıklarına, geminin eni, boyu, geldiği limanı, yükü, tonilatosu, yaşanacağı limanı gibi bilgileri verir.

2.       Geminin yanaşması, tahliye ya da yüklemeyle alakalı programı, yükleyici-alıcı ve liman işletmeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

3.       Yükleme-boşaltmayla alakalı olaylar çizelgesini tutar ve ilgili olan kişilere imzalatır.

4.       Gemi personel değişikliği sağlar. Personelin sağlık sorunlarını giderir. Yakıt, su, kumanya, malzeme ikmalleri ile transit olarak gemiye gönderilen yedek parçaların gemiye verilmesini koordine eder.

5.       Liman ve gemiyi yükleme-boşaltma esnasında etkileyecek çalışma koşullarıyla alakalı armatörü düzenli olarak vaktinde haberdar eder.

6.       Gemiye yüklenen yükün konşimentolarını taşıma anlaşmasına göre tanzim eder, bunu yükleyiciye yani taşıtana verir.

7.       Geminin Türk boğazlarından geçmesi adına boğaz trafik kontrol istasyonlarına, boğazlar tüzüğünde beliren süre içinde bilgileri sunar.

Gemi acentelerinin görevleri kadar yükümlü oldukları kurallar da vardır. Bu kurallar şu şekilde sıralanabilir:

Gemi Acentelerinin Yükümlülüğü

·         Bu faaliyeti göstermekte olan kişi ve kuruluşlar; en başta Türk denizciliğinin uluslararası düzeyde saygınlığını, menfaatlerini, onurunu, iktisadi ve ticari itibarını korumak ayrıca Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre ödenmesi şart olan resim, harç, vergi, kılavuz -römorkör gibi ücretlerin ödenmesini sağlamak ile yükümlüdür.

·         Gemi gelmeden önce limanda çıkan masrafları; gemi sahibi, işleticisi, kiracısı ya da genel acentesine bildirerek mutabakat sağlamakla yükümlüdür.

·         Bu mutabakata göre gemi limana gelmeden önce ya da gemi Türk limanını terk etmeden önce peşin olarak hesabına havale ettirmekle yükümlüdür.

·         Gemi limandan kalkışını müteakip kısa zamanda liman masrafını hesaplayarak çıkarma, varsa eğer kullanılmayan bakiye tutarı geciktirmeksizin iade etmekle yükümlüdür.

·         Geminin hem gidiş hem de dönüşünde emniyet, sağlık ve gümrük kontrollerini yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.

·         Yükleme ayrıca boşaltma işlemleri için liman işletmelerine müracaat etmekle, rıhtım ve barınma ücretlerini yatırmakla, yanaşma ile alakalı kılavuz ve römorkör isteğinde bulunmakla yükümlüdür.

·         Gemide mevcut olan yükün alıcı veya yükleyicisine geminin yüklemeye ya da tahliye edilmesine hazır olduğunu vaktinde bildirmekle yükümlüdür.

·         Gemi limanındaki yükleme ayrıca boşaltma işlemi bittiğinde ilgili olan kurum ve kuruluşlardan geminin çıkış izinlerini almakla yükümlüdür.

·         Geminin liman harcı ile birlikte sağlık rüsumununu, fener ve rahlisiye ücretleri ile birlikte Navlun Vergisi’ni yasal süre içinde ilgili olan kuruluşlara yatırmakla yükümlüdür.

·         Yükleme ya da boşaltma yapan gemilerin yükle alakalı Özet Beyanını yasak süre zarfında Gümrük İdaresine tescil ettirmek ile yükümlüdür.

Gemi Acenteliği bir hizmet sektörüdür. 

Bu Konuya 0 Yorum Yapıldı.


Görüşlerini Bildir...