KATEGORİ

Asansör Yürüyen Merdiven

Asansörlerde Modernizasyon İşlemi Gerektiren Durumlar

Asansörlerin temel kullanım ömrü ortalama 10 yıl kadardır. 10 yıl sonrası asansörün çalışma verimi düşer, mekanik sorunları zaman zaman yaşattırır. Asansör sistemleri içinde yer alan mekanik parçalar aynı zamanda güvenlik tertibatlarıdır. Yani asansörün çalışmasını, durmasını, hareket etmesini sağlayan süreç mekanik prensiplere dayanmaktadır. Asansörlerde aşınan parçaları güvenlik kriterlerini sağlamaz. Bu yüzden asansör modernizasyonu zaruri hale gelir. Ancak asansörlerde yalnızca aşınma ya da yıpranma gibi durumlarda revizyon ya da modernizasyon gerekmez. Daha birçok sebeple veya birçok durumda modernizasyon gerekebilir.

Asansörlerde Modernizasyon İşlemi Gerektiren Durumlar Nelerdir?

·        


Asbest gibi zararlı kanserojen malzemelerin bulunması,

·         Engelli kişiler için asansöre erişim imkanının sınırlı olması ya da hiç olmaması,

·         Tahrik sisteminin düşük durma ya da seviyeleme doğruluğu,

·         Kasıtlı olarak darbeye karşı asansörün dayanıksız olması,

·         Yangın durumu için asansörde kumanda sisteminin yetersiz olması ya da olmaması,

·         Delikli duvarlı kuyu muhafazaları,

·         Düşük muhafazalı kısmi kapalı asansör kuyu tertibatı,

·         Kuyu ya da kutu altındaki boşluğa erişim için yetersiz kilitlenme tertibatının olması,

·         Durak kapısı altında yetersiz erişim durumu,

·         Kuyu altında erişebilir alanların olduğu yerde güvenlik tertibatı olmayan karşı dengeleme ağırlığı,

·         Karşı dengeleme ağırlığı için yeterli hareket alanının olmaması, bölmenin yeterli olmaması,

·         Aynı asansör kuyusu içinde birden çok asansör olması halinde kuyu ile asansör arasında bölmenin olmaması ya da yetersiz olması,

·         Kuyu alt ve üst alanlarında güvenlik alanlarının yetersiz olması,

·         Kuyu alt boşluğu girişinin güvensiz olması,

·         Kuyu alt boşluğunda ya da makara dairesine erişimin güvensiz olması,

·         Kuyu aydınlatmasının olmaması ya da yeterli olmaması,

·         Kuyu alt boşluğunda alarm sisteminin olmaması,

·         Asansör kabin tavanında alarm sisteminin olmaması,

·         Makine ve makara dairesindeki zeminin kaygan olması,

·         Makine dairesinde açıkların yetersiz olması,

·         Makine dairesinde farklı seviyedeki döşemeler arasında korumanın olmaması ya da yeterli olmaması,

·         Taşıma vasıtalarının yeterli olmaması

·         Durak ve kabin kapılarının delik ya da hasarlı olması,

·         Durak ve kapı bağlantılarının yetersiz olması,

·         Cam kabin kapılarının düşük dayanıklılıkta olması,

·         Camlı durak ve kabin kapılarında ellerin sürüklenmesi gibi tehlikelere karşı korumasının olmaması,

·         Durak kapılarında aydınlatmanın yetersiz olması ya da hiç olmaması,

·         Motor gücü ile çalışan kapılarda koruma özellikli tertibatın olmaması,

·         Durak kapısı kilitlenme tertibatının yeterli olmaması,

·         Durak kapılarının özel bir alet kullanılmadan basit bir şekilde açılıyor olması,

·         Kapı kilidine yakın delikli duvar muhafazası,

·         Sürmeli asansör kapılarında otomatik kapanma tertibatının olmaması,

·         Durak kapı panelleri arasındaki bağlantının yetersiz olması,

·         Durak kapılarının yangın gibi durumlara karşı dayanıklı olmaması,

·         Açık durak kapıları ile beraber asansör kabin kapılarının da hareket ediyor olması,

·         Beyan kapasitesine oranla daha büyük asansör kabini alanı olması,

·         Kabin eteğinin yetersiz olması,

·         Asansör kabinlerinin kapısının olmaması,

·         İmdat kapaklarının kilitlenmesi,

·         Kabin tavanın yeterli mukavemette olmaması,

·         Kabin tavanında korkuluğun yetersiz olması ya da hiç olmaması,

·         Asansör kabini içinde yeterli havalandırma ekipmanlarının olmaması,

·         Kabin içindeki aydınlatmanın yeterli olmaması,

·         Kabin içindeki asansör acil durum aydınlatmanın olmaması ya da yeterli olmaması,

·         Yaralanma gibi durumlara karşı kasnak, zincir makası korumalarının yetersiz olması ya da hiç olmaması,

·         Halatların, zincirlerin kasnaktan ve makaradan çıkması durumlarına karşı koruma veya önlemin olmaması,

·         Halatlarla ya da zincirle kasnak, makara arasına herhangi bir yabancı cisim girmesine karşı önlemlerin alınmaması,

·         Elektrikli asansörlerde güvenlik tertibatının olmaması ya da aşırı hız regülatörünün olmaması,

·         Regülatör halatının gevşemesi halinde kapama anahtarının olmaması,

·         Karşı ağırlıklı çekme prensibi ile çalışmakta olan asansörlerde kabinin aşırı hızlanması durumuna karşı önlemlerin alınmaması,

·         Elektrikli asansörler tahrik makinesinin yetersiz tasarımda olması,

·         Serbest düşme, aşağı yönde aşırı hıza ve kabinin kaymasına karşı herhangi bir güvenlik önlemlerinin olmaması,

·         İki tel halatla kılavuzlanan karşı ağırlık durumu,

·         Tamponun yetersiz olması ya da hiç olmaması,

·         Sınır güvenlik kesicilerin yetersiz olması ya da hiç olmaması,

·         Asansör kabiniyle kabin girişine bakan kuyu duvarı arasında fazlası ile açıklık olması,

·         Asansör kabin kapısı ile durak kapısı arasında aşırı mesafe olması,

·         Asansörde acil durum çalışma sisteminin yer almaması,

·         Kapama valfinin bulunmaması,

·         Yol verme kontaktörlerinin bağımsız şekilde olması,

·         Gevşek halat, zincir güvenlik tertibatının olmaması ya da yetersiz olması,

·         Motor hareket süresi sınırlayıcısının bulunmaması,

·         Elektrik çarpma gibi durumlara karşı korumanın yeterli olmaması veya hiç olmaması,

·         Asansör düşük basınç tertibatının olmaması,

·         Asansör sisteminde uyarı levhalarının unutulması,

·         Asansör ana anahtarın kilitleniyor olması,

·         Faz sırası değişimi gibi durumlara karşı koruma önleminin olmaması,

·         Kabin tavanında bakım kumandasının bulunmaması,

·         Asansör kabin tavanında durdurma tertibatının bulunmaması,

·         Asansör alarm tertibatının olmaması

İşte bu gibi durumlar asansörde modernizasyon işlemi gerektiren standartlar ve durumlardır. Bu gibi durumlarda mutlaka modernizasyon işlemi gerekmektedir.

Bu Konuya 0 Yorum Yapıldı.


Görüşlerini Bildir...